W  metodzie Marii Montessori  wychowanie jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju. Przejawia się ono w spełnieniu prośby małego dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Aby rozpocząć przygodę z pedagogiką Marii Montessori należy najpierw zacząć od zmiany siebie samego, swoich postaw i przede wszystkim nastawienia do pracy z dzieckiem. Trzeba wyzbyć się chęci dominacji nad dzieckiem, konsekwentnie skupiać się na dziecku i jego potrzebach. Uczenie  dzieci zasad, które mają obowiązywać w grupie to ciężka, długa i żmudna praca dzień po dniu, ale przecież nikt nie mówił nam, że będzie łatwo. Łatwo nie jest, ale satysfakcja z osiągnięć naszych dzieci jest ogromna. 

Zapraszamy do zapoznania się nami!