List do Rodzica:

  • Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci od 1 do lat 3 lat.
  • Żłobek funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.30.00 do 17.00.
  • Zapewniamy opiekę popołudniową, wieczorną i w soboty.
  • Żłobek Montessori przede wszystkim rozwija niezależność, samodzielność i kreatywność dziecka.
  • Nauczyciel pokazuje dziecku, jak wykonać daną czynności, ale go nie wyręcza w tym, co potrafi zrobić samo.
  • Pracujemy na materiałach Montessoriańskich, specjalnie zaprojektowanych dla tej grupy wiekowej, w celu rozwijania zmysłów, czynności samoobsługowych, małej i dużej motoryki jak również potrzeby dbania o otoczenie.
  • Wspieramy budowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
  • Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli Montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
  • Organizujemy warsztaty dla rodziców.
  • Oferujemy przede wszystkim ciepłą, domową, atmosferę tak aby dziecko poczuło się bezpiecznie.