Maria Montessori

Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku

149550619_466178178095570_4723952355482791998_n

Na tym odkryciu bazuje rozbudowany, spójny system pedagogiczny stworzony pod koniec XIX wieku przez włoską lekarkę Marię Montessori. Jego celem jest wspieranie Dziecka w samodzielnym odkrywaniu otaczającego je świata. Umożliwienie Dziecku wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, moralno- społecznego. Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową.

„Pomóż mi to zrobić samemu” – zgodnie z tą maksymą zadaniem nauczyciela Montessori jest stworzenie Dzieciom warunków do samodzielnego zdobywania doświadczeń i wiedzy poprzez pracę z materiałami dostosowanymi do ich zainteresowań i możliwości rozwojowych. Dzieci pracują indywidualnie lub grupowo z wybranymi przez siebie pomocami. Same decydują o formie, oraz czasie i miejscu pracy. Dzięki zasadzie wolności i swobody w działaniu uczą się samodzielności, dokonywania wyborów. Uczą się brania odpowiedzialności za swoje działanie. Praca z materiałami rozwojowymi i nabywanie nowych umiejętności pomaga im budować niezależność. Daje poczucie własnej wartości i zaufanie do samego siebie..