O nas

W metodzie Marii Montessori wychowanie jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju.

wychowanie jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju. Przejawia się ono w spełnieniu prośby małego dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Aby rozpocząć przygodę z pedagogiką Marii Montessori należy najpierw zacząć od zmiany siebie samego, swoich postaw i przede wszystkim nastawienia do pracy z dzieckiem. Trzeba wyzbyć się chęci dominacji nad dzieckiem, konsekwentnie skupiać się na dziecku i jego potrzebach.

W żłobku pracujemy w grupie dzieci od 1 roku do 3 lat.

Praca z tak małymi dziećmi według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori to dla nas wyzwanie. Uczenie małych dzieci zasad, które mają obowiązywać w grupie to ciężka, długa i żmudna praca dzień po dniu, ale przecież nikt nie mówił nam, że będzie łatwo. Łatwo nie jest, ale satysfakcja z osiągnięć naszych dzieci jest ogromna. Metodę Montessori można wykorzystywać w pracy z dziećmi w każdym wieku, ponieważ daje ona dzieciom konkretne korzyści – uczą się przez doświadczanie, są aktywne, ciekawe, samodzielne, mają poczucie własnej wartości. Uczą się szacunku do innych. Jest to wspaniała metoda, która bardzo pomaga wspierać dzieci w ich pełnym rozwoju, a nam opiekunom daje poczucie, że robimy coś dobrego i wartościowego. Praca z małymi dziećmi wg tej metody to nie tylko wykonywany zawód, ale i nasza wielka pasja.

Akademia Montessori nie jest zwykłym żłobkiem

. Tworzymy miejsce, w którym nie oczekujemy od dzieci nabycia danych umiejętności w określonym czasie. Uważamy, że rozwojowi dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi. Inspirować, a nie stymulować. Pokazywać świat, tworzyć ciekawe środowisko a nie nauczać i nie popędzać. Przekazywać wartości przykładem, nie dydaktyką. Od początku istnienia Akademii Montessori czerpiemy z kilku nurtów pedagogicznych, które dzieciom dają ciekawe i wspierające środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami dzieci.

Co nas wyróżnia?

Naszym priorytetem jest stworzenie wyjątkowego miejsca, pełnego życzliwości, szacunku i kreatywnych działań. Miejsca, w którym dziecko i jego opiekun pokocha to otoczenie, ponieważ:

Dziecko, które naprawdę pokocha swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryje radość i entuzjazm w pracy, da nam powód , by mieć nadzieję.... Nadzieję na pokój w przyszłości."

Maria Montessori

Jesteśmy eko

 • Zamontowany został zmiękczacz wody celem usuwania z wody składników odpowiedzialnych za powstawanie kamienia.
 • Zastosowanie ekologicznych farb z atestem dla dzieci.
 • Wyposażenie obiektu w meble i zabawki wykonane z drewna.
 • Wyposażenie obiektu w oczyszczacz powietrza w celu pozbycia się typowych czynników wywołujących alergię, w tym roztoczy, pyłków, pleśni, a także innych małych cząstek i zanieczyszczeń.
 • Oświetlenie LED minimalizujące zużycie energii elektrycznej.
 • Duża ilość bezpiecznej roślinności w szatni, gabinetach i salach dla dzieci.

Idee nam bliskie

Edukacja demokratyczna to tradycja edukacyjna, w której dzieci są na równi z dorosłymi. Biorą udział w procesie tworzenia swoich  rozwojowych doświadczeń. W miejsce posłuszeństwa i hierarchii, którymi charakteryzuje się konwencjonalny system nauczania, podstawową wartością jest wolność dziecka. Dziecko kierując się wewnętrzną motywacją i zainteresowaniami indywidualnie wybiera to, czego chce się uczyć, . Rolą nauczyciela jest  inspirowanie, pokazywanie i wspieranie samodzielności dziecka. Poczucie satysfakcji i radości dziecka płynące ze swobody idą w parze z rozwojem samodzielności i odpowiedzialności.

“Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa”

Jesper Juul – duński terapeuta rodzinny i pedagog, europejski autorytet w dziedzinie wychowania dzieci.

Wartości proponowane przez Jespera Juula- równa godność, odpowiedzialność osobista, autentyczność, stanowią przełom we współczesnej pedagogice. Juul mobilizuje do odejścia od autorytarnego wychowania opierającego się na posłuszeństwie, karach. W zamian zachęca aby zaufać dziecięcej kompetencji, wspierać dzieci w rozwoju z poszanowaniem ich granic.
Podkreśla, że żadna metoda wychowawcza nie jest w stanie zastąpić głębokiej i autentycznej  relacji dziecka z dorosłym.

,,To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.”(z książki: Przestrzeń dla rodziny)

Twórcą Porozumienia bez przemocy jest Marshall B. Rosenberg, amerykański psycholog i terapeuta.

„Idea Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) jest prosta i zawiera się w dwóch

pytaniach. Pierwsze: Co jest w tobie teraz żywe? Drugie: Co poprawi jakość twojego życia, co je

wzbogaci? Naucz się mówić o tym uczciwie, unikając osądów i krytyki. W Porozumieniu bez Przemocy

chodzi o to, aby przekazać informacje wynikające z tych pytań rozmówcy i z empatią przyjąć te, których z

kolei on udziela. (M.Rosenberg)

 

Porozumienie bez Przemocy:

 • jest metodą, dzięki której możemy uczyć się być uważnymi,
 • to bycie w kontakcie ze światem zewnętrznym – uczuciami
   i potrzebami innych ludzi,
 • jest sposobem na rozwijanie empatii,
 • jest określane językiem serca (albo żyrafy),
 • pomaga budować pozytywne relacje z innymi,
 • wspiera szczerość i autentyczność, a jednoczenie szacunek
 • do siebie i innych,
 • zwiększa szansę na dialog i wypracowywanie skutecznych umów,
 • pomaga budować postawę odpowiedzialności i samodzielności
  Metoda Porozumienie bez Przemocy jest jednocześnie bardzo łatwa i bardzo trudna. Prostota polega na schemacie (4 kroki) i możliwości szybkiego jej wytłumaczenia. Trudność polega na tym, że nie nauczono nas takiego sposobu komunikacji.

 

Amerykański psycholog, neurolog, profesor Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, doktor Honoris Causa.

 Twórca teorii Wielorakich Inteligencji

Główne założenia teorii Howadra Gardnera:

* Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych,

* Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji ale rozwinięte są w różnym stopniu.

* Profile te są zmienne i przekształcają się w trakcie rozwoju człowieka.

* Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach,

* Inteligencje można rozwijać przez różnorodne działania,

* Inteligencje są potencjałami, które można aktywować,

* Wszystkie inteligencje są równoprawne.

Teoria wielorakich inteligencji wyróżnia 8 typów inteligencji:

 • językowa
 • matematyczno logiczna
 • ruchowa
 • wizualno  przestrzenna
 • muzyczna
 • interpersonalna
 • intrapersonalna
 • przyrodnicza
 • egzystencjalna