Żłobek

W metodzie Marii Montessori wychowanie jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju.

wychowanie jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju. Przejawia się ono w spełnieniu prośby małego dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Aby rozpocząć przygodę z pedagogiką Marii Montessori należy najpierw zacząć od zmiany siebie samego, swoich postaw i przede wszystkim nastawienia do pracy z dzieckiem. Trzeba wyzbyć się chęci dominacji nad dzieckiem, konsekwentnie skupiać się na dziecku i jego potrzebach.

W żłobku pracujemy w grupie dzieci od 1 roku do 3 lat.

Praca z tak małymi dziećmi według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori to dla nas wyzwanie. Uczenie małych dzieci zasad, które mają obowiązywać w grupie to ciężka, długa i żmudna praca dzień po dniu, ale przecież nikt nie mówił nam, że będzie łatwo. Łatwo nie jest, ale satysfakcja z osiągnięć naszych dzieci jest ogromna. Metodę Montessori można wykorzystywać w pracy z dziećmi w każdym wieku, ponieważ daje ona dzieciom konkretne korzyści – uczą się przez doświadczanie, są aktywne, ciekawe, samodzielne, mają poczucie własnej wartości. Uczą się szacunku do innych. Jest to wspaniała metoda, która bardzo pomaga wspierać dzieci w ich pełnym rozwoju, a nam opiekunom daje poczucie, że robimy coś dobrego i wartościowego. Praca z małymi dziećmi wg tej metody to nie tylko wykonywany zawód, ale i nasza wielka pasja.

Akademia Montessori nie jest zwykłym żłobkiem

. Tworzymy miejsce, w którym nie oczekujemy od dzieci nabycia danych umiejętności w określonym czasie. Uważamy, że rozwojowi dzieci należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi. Inspirować, a nie stymulować. Pokazywać świat, tworzyć ciekawe środowisko a nie nauczać i nie popędzać. Przekazywać wartości przykładem, nie dydaktyką. Od początku istnienia Akademii Montessori czerpiemy z kilku nurtów pedagogicznych, które dzieciom dają ciekawe i wspierające środowisko a wychowawcom pomagają stać się lepszymi towarzyszami dzieci.